Popis
Eva Križiková (Anne Pageová), Jozef Šimonovič st. (Fenton)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Kristinová (Pani Pageová), Mikuláš Huba (George Page)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Alojz Kramár (Krčmár od "Podväzku"), Karol L. Zachar (Simple), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Karol Machata (Doktor Caius), Štefan Figura (John Rugby)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Štefan Figura (John Rugby), Karol Machata (Doktor Caius)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Kristinová (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Eva Kristinová (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Eva Kristinová (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Eva Kristinová (Pani Pageová)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Karol Machata (Doktor Caius), Alojz Kramár (Krčmár od "Podväzku")
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
vpravo Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Karol Skovay (Bardolph), Viliam Záborský (Sir John Falstaff);
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Hana Meličková (Panna Quickly), Míla Beran (Bardolph), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Hana Meličková (Panna Quickly), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ctibor Filčík (Frank Ford), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ctibor Filčík (Frank Ford), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mikuláš Huba (George Page), Eva Kristinová (Pani Pageová), Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Ctibor Filčík (Frank Ford)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
v strede František Dibarbora (Sir Hugh Evans)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
kľaňačka po jednom z predstavení, poslední traja vpravo Eva Kristinová, Viliam Záborský, Mária Kráľovičová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava