Eva Krížiková (Anne Pageová), Jozef Šimonovič st. (Fenton)
Popis
Eva Krížiková (Anne Pageová), Jozef Šimonovič st. (Fenton)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Pistol), Eugen Senaj (Nym), Gustáv Valach (Robert Schallow), Juraj Paška (Abraham Slender)
Popis
Ondrej Jariabek (Pistol), Eugen Senaj (Nym), Gustáv Valach (Robert Schallow), Juraj Paška (Abraham Slender)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Štefan Figura (John Rugby), Karol Machata (Doktor Caius)
Popis
Štefan Figura (John Rugby), Karol Machata (Doktor Caius)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Doktor Caius), Hana Meličková (Panna Quickly)
Popis
Karol Machata (Doktor Caius), Hana Meličková (Panna Quickly)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ferdinand Lehotský (Simple), Hana Meličková (Panna Quickly)
Popis
Ferdinand Lehotský (Simple), Hana Meličková (Panna Quickly)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Pistol), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Popis
Ondrej Jariabek (Pistol), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Pistol), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Gejza Slameň (Nym)
Popis
Ondrej Jariabek (Pistol), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Gejza Slameň (Nym)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ferdinand Lehotský (Simple), František Dibarbora (Sir Hugh Evans)
Popis
Ferdinand Lehotský (Simple), František Dibarbora (Sir Hugh Evans)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Frank Ford), Karol Machata (Doktor Caius), Branislav Koreň (Krčmár od "Podväzku"), Gustáv Valach (Robert Schallow), František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Mikuláš Huba (George Page), Juraj Paška (Abraham Slender)
Popis
Ctibor Filčík (Frank Ford), Karol Machata (Doktor Caius), Branislav Koreň (Krčmár od "Podväzku"), Gustáv Valach (Robert Schallow), František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Mikuláš Huba (George Page), Juraj Paška (Abraham Slender)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Hana Meličková (Panna Quickly), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Popis
Hana Meličková (Panna Quickly), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Hana Meličková (Panna Quickly)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Hana Meličková (Panna Quickly)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Bancíková (Pani Fordová)
Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Bancíková (Pani Fordová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Bancíková (Pani Fordová)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Bancíková (Pani Fordová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Bancíková (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Bancíková (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mikuláš Huba (George Page), Gustáv Valach (Robert Schallow), Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Popis
Mikuláš Huba (George Page), Gustáv Valach (Robert Schallow), Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Frank Ford)
Popis
Ctibor Filčík (Frank Ford)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Popis
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Frank Ford), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Popis
Ctibor Filčík (Frank Ford), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Bancíková (Pani Fordová)
Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Bancíková (Pani Fordová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Mikuláš Huba (George Page), Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Bancíková (Pani Fordová), Ctibor Filčík (Frank Ford)
Popis
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Mikuláš Huba (George Page), Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Bancíková (Pani Fordová), Ctibor Filčík (Frank Ford)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Prechovská (Pani Pageová), Karol Machata (Doktor Caius), Mikuláš Huba (George Page)
Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Karol Machata (Doktor Caius), Mikuláš Huba (George Page)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Sir John Falstaff)
Popis
Andrej Bagar (Sir John Falstaff)
Foto
Magdaléna Robinsonová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Hana Meličková (Panna Quickly)
Popis
Hana Meličková (Panna Quickly)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Hana Meličková (Panna Quickly)
Popis
Hana Meličková (Panna Quickly)
Foto
Magdaléna Robinsonová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava