Maďarská kritika o inscenácii

Popis
V roku 1958 podniklo SND zájazd do Budapešti s tromi inscenáciami – Tylovým Krvavým súdom v réžii Jozefa Budského, Zvonovým Tancom nad plačom v réžii Tibora Rakovského a Shakespearovými Veselými paniami z Windsoru v réžii Karola L. Zachara. Maďarská kritická obec vysoko ocenila kvalitu všetkých troch inscenácií, čomu nasvedčujú aj preklady vybraných novinových reflexií.
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2
Strana č. 3
Strana č. 4
Strana č. 5
Strana č. 6
Strana č. 7
Strana č. 8
Strana č. 9
Strana č. 10
Strana č. 11
Strana č. 12
Strana č. 13
Strana č. 14
Strana č. 15
Strana č. 16
Strana č. 17

Obsadenie

Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 1

Slovenské národné divadlo 1957 – 1958

Popis
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry Bratislava v roku 1958  vydalo publikáciu venovanú uplynulej sezóne v SND. V jednej z kapitol veľkú pozornosť venujú aj obnovenej premiére Veselých paní z Windsoru.
Zdroj
kol. Slovenské Národné Divadlo 1957 - 1958. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1958.
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2
Strana č. 3
Strana č. 4
Strana č. 5
Strana č. 6
Strana č. 7
Strana č. 8
Strana č. 9