VRBKA, Stanislav
Shakespeare a slovenské divadlo / Stanislav Vrbka.
In: Predvoj. – ISSN 0551-9292. – Roč. 2, č. 16 (21. 4. 1966), s. 6-7.