Popis
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Juraj Paška (Abraham Slender), Gustáv Valach (Robert Schallow)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Juraj Paška (Abraham Slender), Eva Krížiková (Anne Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Branislav Koreň (Krčmár od "Podväzku"), Karol L. Zachar (Simple), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
hore Viliam Záborský (Sir John Falstaff), dole Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mikuláš Huba (George Page), Gustáv Valach (Robert Schallow), Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Hana Meličková (Panna Quickly), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Hana Meličková (Panna Quickly)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mikuláš Huba (George Page), Ctibor Filčík (Frank Ford), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Eva Krížiková (Anne Pageová), Jozef Šimonovič st. (Fenton), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mikuláš Huba (George Page), Ctibor Filčík (Frank Ford), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava