František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Juraj Paška (Abraham Slender), Gustáv Valach (Robert Schallow)
Popis
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Juraj Paška (Abraham Slender), Gustáv Valach (Robert Schallow)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Juraj Paška (Abraham Slender), Eva Krížiková (Anne Pageová)
Popis
Juraj Paška (Abraham Slender), Eva Krížiková (Anne Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Branislav Koreň (Krčmár od "Podväzku"), Karol L. Zachar (Simple), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Popis
Branislav Koreň (Krčmár od "Podväzku"), Karol L. Zachar (Simple), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Prechovská (Pani Pageová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
hore Viliam Záborský (Sir John Falstaff), dole Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Popis
hore Viliam Záborský (Sir John Falstaff), dole Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Popis
Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Prechovská (Pani Pageová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mikuláš Huba (George Page), Gustáv Valach (Robert Schallow), Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Popis
Mikuláš Huba (George Page), Gustáv Valach (Robert Schallow), Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Popis
František Dibarbora (Sir Hugh Evans), Karol Machata (Doktor Caius)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Hana Meličková (Panna Quickly), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Popis
Hana Meličková (Panna Quickly), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Hana Meličková (Panna Quickly)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Hana Meličková (Panna Quickly)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mikuláš Huba (George Page), Ctibor Filčík (Frank Ford), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Popis
Mikuláš Huba (George Page), Ctibor Filčík (Frank Ford), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans)
Popis
Ctibor Filčík (Frank Ford), František Dibarbora (Sir Hugh Evans)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Kráľovičová (Pani Fordová), Viliam Záborský (Sir John Falstaff)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Popis
Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mária Prechovská (Pani Pageová), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Prechovská (Pani Pageová), Eva Krížiková (Anne Pageová), Jozef Šimonovič st. (Fenton), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mikuláš Huba (George Page), Ctibor Filčík (Frank Ford), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Popis
Mária Prechovská (Pani Pageová), Eva Krížiková (Anne Pageová), Jozef Šimonovič st. (Fenton), Viliam Záborský (Sir John Falstaff), Mikuláš Huba (George Page), Ctibor Filčík (Frank Ford), Mária Kráľovičová (Pani Fordová)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava