Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Stano Dančiak (Kočkarev)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Stano Dančiak (Kočkarev)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Stano Dančiak (Kočkarev), Martin Huba (Anučkin)
Popis
Stano Dančiak (Kočkarev), Martin Huba (Anučkin)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Popis
Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Martin Huba (Anučkin)
Popis
Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Martin Huba (Anučkin)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Stano Dančiak (Kočkarev)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Stano Dančiak (Kočkarev)
Foto
Vilém Sochůrek
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zita Furková, Ľubo Gregor, Dobroslava Nováková, Martin Huba, Peter Debnár, Zora Kolinská, Marián Labuda, Stano Dančiak, Zuzana Cigánová
Popis
Zita Furková, Ľubo Gregor, Dobroslava Nováková, Martin Huba, Peter Debnár, Zora Kolinská, Marián Labuda, Stano Dančiak, Zuzana Cigánová
Foto
Jozef Lietavec
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Popis
Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Peter Debnár (Praženica)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Peter Debnár (Praženica)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Peter Debnár (Praženica), Marián Labuda st. (Podkolesin), Ľubo Gregor (Ževakin), Martin Huba (Anučkin)
Popis
Peter Debnár (Praženica), Marián Labuda st. (Podkolesin), Ľubo Gregor (Ževakin), Martin Huba (Anučkin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Peter Debnár (Praženica), Ľubo Gregor (Ževakin), Martin Huba (Anučkin)
Popis
Peter Debnár (Praženica), Ľubo Gregor (Ževakin), Martin Huba (Anučkin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Labuda st. (Podkolesin), Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Popis
Marián Labuda st. (Podkolesin), Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Labuda st. (Podkolesin)
Popis
Marián Labuda st. (Podkolesin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Popis
Stano Dančiak (Kočkarev), Marián Labuda st. (Podkolesin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľubo Gregor (Ževakin)
Popis
Ľubo Gregor (Ževakin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Huba (Anučkin)
Popis
Martin Huba (Anučkin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Martin Huba (Anučkin)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Martin Huba (Anučkin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Huba (Anučkin)
Popis
Martin Huba (Anučkin)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Stano Dančiak (Kočkarev)
Popis
Zora Kolinská (Agafia Tichonovna), Zita Furková (Fiokla Ivanovna), Dobroslava Nováková (Arina Pantelejmonovna), Stano Dančiak (Kočkarev)
Foto
Pavol Blažo
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava