Bulletin z hosťovania v Prahe

Popis
Divadlo na korze hosťovalo v roku 1970 v pražskom Činohernom klube. Počas piatich dní uviedli tri inscenácie, medzi nimi aj Ženbu, ktorú odohrali na začiatku a konci hosťovania.
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 2
Strana č. 3