(cjm)
Divadlo akce / (cjm).
In: Zemědělské noviny – ISSN 0139-5777. – Roč. 26 (19. 1. 1970).

(pb)
Veľké ovácie : Divadlo na korze v Prahe / (pb).
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 25 (16. 1. 1970).

CENA
Cena Divadelních novin Mariánovi Labudovi.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1210-471X. – Roč. 12, č. 20-21 (2. 7. 1969), s. 2.

ČAVOJSKÝ, Ladislav
Tradicionalista Miloš Pietor v avantgardnom divadle / Ladislav Čavojský.
In: Divadlo na korze 1968-1971 / eds. Ján Jaborník, Miloš Mistrík. – Bratislava : Koordinačná rada pre vydávanie divadelných hier a teatrologickej literatúry, 1994. – S. 34-41.

ČERNÝ, Jindřich
Autoři – čtenáři – diváci / Jindřich Černý.
In: Host do domu (Brno). – ISSN 0439-6227. – Roč. 17, č. 4 (1970), s. 41-42.

FUCHS, Aleš
Člověka utvářejí osudy, které ho na cestě světem zastihnou / Aleš Fuchs, Miloš Pietor.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1210-471X. – Roč. 12, č. 19 (1968), s. 4.

GRYM, Pavel
Bratislavská Ženitba na výbornou : v Činoherním klubu hostuje Divadlo na korze z Bratislavy / Pavel Grym.
In: Lidová demokracie. – Roč. 26 (16. 1. 1970).

GRYM, Pavel
Divadlo na korce zakončilo zájezd / Pavel Grym.
In: Lidová demokracie. – Roč. 26 (20. 1. 1970), s. 5.

HLAVSA, J.
Obdiv herectva : slovenské divadlo v Prahe / J. Hlavsa.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 51 (14. 3. 1970), s. 2.

LEHUTA, Emil
Činohra Divadla na korze / Miloš Pietor.
In: Slovenské pohľady. – ISSN 1335-7786. – Roč. 85, č. 7 (1969), s. 150-152.

LEHUTA, Emil
Miloš Pietor – laureát štátnej ceny / Miloš Pietor.
In: Slovenské pohľady. – ISSN 1335-7786. – Roč. 85, č. 7 (1969), s. 155-157, 159.

OBUCH, Ladislav
O sezóne, po sezóne / Ladislav Obuch.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 15 (17. 7. 1970).

PUOBIŠ, Marián
Od noetiky k poetike : poznámky k trom sezónam činohry Divadla na korze / Marián Puobiš.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 19, č. 4 (1971), s. 513-531.