Popis
Karol L. Zachar (Barnabáš), Mikuláš Huba (Gróf Richard zo svätej Amelie), Viliam Záborský (Gróf Alfréd), Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu), Vilma Jamnická (Grófka Anna)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd), Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Bancíková (Adéla), Viliam Záborský (Gróf Alfréd)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Sýkora (Trdlík), Alexander Bada (Dr. Pysk)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mikuláš Huba (Gróf Richard zo svätej Amelie), František Zvarík (Rytier Gejza z Orešian), Viliam Záborský (Gróf Alfréd), Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd), Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd), Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu), Viliam Záborský (Gróf Alfréd)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu), Viliam Záborský (Gróf Alfréd)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd), Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viliam Záborský (Gróf Alfréd), Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mikuláš Huba (Gróf Richard zo svätej Amelie)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Karol L. Zachar (Barnabáš)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Karol L. Zachar (Barnabáš)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Míla Beran (Aristid Kráľ)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Míla Beran (Aristid Kráľ)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Vilma Jamnická (Grófka Anna)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Sýkorová (Markíza Silvia z Rudého Oklimonu)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava