ŠIMKOVÁ, Soňa
Divadlo v kritike, kritika v divadle / Soňa Šimková.
In: Dejiny slovenského divadla 1. – Bratislava : Divadelný ústav, 2018. – S. 591-640. – ISBN 978-80-8190-039-6.

ŠTEFKO, Vladimír
Nový program, nové témy 1938-1948 / Vladimír Štefko.
In: Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. – Bratislava : Divadelný ústav, 2011. – S. 207-234. – ISBN 978-80-89369-36-2.