v popredí: Rozália Brunnerová (Egina)
Popis
v popredí: Rozália Brunnerová (Egina)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Dolinský (Pastier), Alena Macháčová (Pastierka)
Popis
Jozef Dolinský (Pastier), Alena Macháčová (Pastierka)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Libor Vaculík (Spartakus)
Popis
Libor Vaculík (Spartakus)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v strede: Eva Šenkyříková (Frýgia), Libor Vaculík (Spartakus)
Popis
v strede: Eva Šenkyříková (Frýgia), Libor Vaculík (Spartakus)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Žofia Tóthová (Egina)
Popis
Žofia Tóthová (Egina)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí: Žofia Tóthová (Egina)
Popis
v popredí: Žofia Tóthová (Egina)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Danica Pilzová (Adagio), Mikuláš Vojtek (Adagio)
Popis
Danica Pilzová (Adagio), Mikuláš Vojtek (Adagio)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí: Rozália Brunnerová (Egina)
Popis
v popredí: Rozália Brunnerová (Egina)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Žofia Tóthová (Egina), Libor Vaculík (Spartakus)
Popis
Žofia Tóthová (Egina), Libor Vaculík (Spartakus)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Libor Vaculík (Spartakus), Eva Šenkyříková (Frýgia)
Popis
Libor Vaculík (Spartakus), Eva Šenkyříková (Frýgia)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Gabriela Zahradníková (Frýgia), Jurij P. Plavník (Spartakus)
Popis
Gabriela Zahradníková (Frýgia), Jurij P. Plavník (Spartakus)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Libor Vaculík (Spartakus)
Popis
Libor Vaculík (Spartakus)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v strede: Eva Šenkyříková (Frýgia)
Popis
v strede: Eva Šenkyříková (Frýgia)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Gabriela Zahradníková (Frýgia), Jurij P. Plavník (Spartakus)
Popis
Gabriela Zahradníková (Frýgia), Jurij P. Plavník (Spartakus)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava