MAŤO, Peter
Tanec 1971 – 1989 / Peter Maťo.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 663. – ISBN 978-80-8190-066-2.

PASTOROVÁ, Alica
Náš zahraničný hosť : choreograf : Otar Michajlovič Dadiškiliani / Alica Pastorová, Otar Michajlovič Dadiškiliani.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 13, č. 3 (16. 2. 1981), s. 6.