Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Pavel Gajdoš
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Pavel Gajdoš
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Vlado Gloss
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Vlado Gloss
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Filip Lašut
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Ľubomír Piktor
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Ľubomír Piktor
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Ľubomír Piktor
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Katarína Aulitisová
Foto
Ľubomír Piktor
Archív
archív Divadla PIKI, Pezinok
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava