DOLANOVÁ, Michaela
Přehlídka sólové tvorby pro děti 2007 / Michaela Dolanová.
In: Loutkář. – ISSN 1211-4065. – Roč. 57, č. 2 (27. 4. 2007), s. 78-79.

VAŠÍČEK, Pavel
Mateřinka : dvacet ročníků festivalu profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro nejmenší děti / Pavel Vašíček et al. ; fotogr. Josef Ptáček et al. – Liberec : Naivní divadlo, 2009. – S. 40. – ISBN 978-80-87100-07-3.