záber z inscenácie 
Popis
záber z inscenácie 
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Gálová (Lucinka)
Popis
Mária Gálová (Lucinka)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Popis
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Popis
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Popis
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Gálová (Lucinka), Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Tatiana Kalafusová (Tma tmúca, Jeseň, Zima)
Popis
Mária Gálová (Lucinka), Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Tatiana Kalafusová (Tma tmúca, Jeseň, Zima)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Gálová (Lucinka), Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Tatiana Kalafusová (Tma tmúca, Jeseň, Zima)
Popis
Mária Gálová (Lucinka), Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Tatiana Kalafusová (Tma tmúca, Jeseň, Zima)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Gálová (Lucinka), Tatiana Kalafusová (Tma tmúca, Jeseň, Zima), Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený)
Popis
Mária Gálová (Lucinka), Tatiana Kalafusová (Tma tmúca, Jeseň, Zima), Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Popis
Miloslava Hriadeľová (Pán Šaško – červený), Mária Gálová (Lucinka)
Foto
Miloslav Šebej
Archív
archív Bábkového divadla v Košiciach
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava