Interné hodnotenie

Popis
Interné hodnotenie Idy Polívkovej-Hledíkovej pre inscenáciu Krajina Zázračno z roku 1985
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2


Reflexia na festivale

Popis
Úvodné slovo k diskusnému klubu o tvorbe Bábkového divadla Košice počas 5. ročníka festivalu Bábkarská Bystrica
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2