HLEDÍKOVÁ, Ida
Bábkové divadlo 1971 – 2000 / Ida Hledíková.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 918, 919. – ISBN 978-80-8190-066-2.

HLEDÍKOVÁ, Ida
Krajina zázračno : interné hodnotenie / Ida Hledíková. – Bratislava, január 1986. – Strojopis.
Poznámka: Dokument sa nachádza v Archíve Divadelného ústavu v Bratislave.

PANOVOVÁ, Oľga
Profesionálne bábkové divadlo po roku 1970 / Oľga Panovová.
In: Slovenské divadlo v 20. storočí. – Bratislava : Veda, 1999. – S. 438. – ISBN 80-224-0577-9.  

PREDMERSKÝ, Vladimír
Putovanie do krajiny dozrievania / Vladimír Predmerský.
In: 50 rokov bábkového divadla v Košiciach od Gulivera k Filipkovi : 1959-2009 / zost. Vladimír Predmerský, Ivan Sogel. – Košice : Bábkové divadlo v Košiciach. – S. 21. – ISBN 978-80-970274-1-4.

ŠÁRIK, Ľubomír
Ježkovia z krajiny detstva / Ľubomír Šárik.
In: Teatro. – ISSN 1335-146X. – Roč. 3, č. 11 (1997), s. 10-12.