Popis
Jozef Dolinský ml. (Frollo), Daniel Slabý (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniel Slabý (Osud), Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniel Slabý (Osud), Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Nikoleta Stehlíková (Esmeralda), Martin Blahuta, Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Holováč (Quasimodo), Daniel Slabý (Osud)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Jenčková (Esmeralda), Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Holováč (Quasimodo), Juraj Vasilenko (Frollo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Nikoleta Stehlíková (Esmeralda), Peter Ďurec, Jaroslav Černuška, Vladimír Snížek
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Jenčková (Esmeralda), Martin Blahuta (Phoebus), Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Peter Ďurec, Jaroslav Černuška, Vladimír Snížek, Nikoleta Stehlíková (Esmeralda)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Matej Sulík (Phoebus), Viktória Šimončíková (Esmeralda), Jozef Dolinský ml. (Frollo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Nikoleta Stehlíková (Esmeralda), Andrej Milo (Phoebus)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Nikoleta Stehlíková (Esmeralda), Andrej Milo (Phoebus)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Nikoleta Stehlíková (Esmeralda), Andrej Milo (Phoebus)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniel Slabý (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Blahuta (Phoebus), Viktória Šimončíková (Esmeralda)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Jenčková (Esmeralda), Juraj Vasilenko (Frollo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Jenčková (Esmeralda), Martin Blahuta (Phoebus), Juraj Vasilenko (Frollo), Matej Sulík (Osud)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viktória Šimončíková (Esmeralda), Jozef Dolinský ml. (Frollo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniel Slabý (Osud), Eva Jenčková (Esmeralda)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viktória Šimončíková (Esmeralda), Martin Blahuta (Phoebus), Daniel Slabý (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Martin Blahuta (Phoebus), Eva Jenčková (Esmeralda)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Viktória Šimončíková (Esmeralda), Jozef Dolinský ml. (Frollo), Daniel Slabý (Quasimodo), Matej Sulík (Osud)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
v strede: Juraj Vasilenko (Frollo)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Holováč (Quasimodo), Juraj Vasilenko (Frollo)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Jenčková (Esmeralda), Juraj Vasilenko (Frollo)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Holováč (Quasimodo), Juraj Vasilenko (Frollo)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Igor Holováč (Quasimodo), Daniel Slabý (Osud)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Jenčková (Esmeralda), Juraj Vasilenko (Frollo), Daniel Slabý (Osud), Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Jenčková (Esmeralda), Igor Holováč (Quasimodo)
Foto
Katarína Marenčinová
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava