GAJDOŠOVÁ, Eva
Tanec 1989 – 2000 / Eva Gajdošová.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 710. – ISBN 978-80-8190-066-2.

VACULÍK, Libor
Aby srdiečko prešlo na diváka / Libor Vaculík.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 46, č. 69 (6. 4. 2001), s. 10-11.