Emília Vášáryová (Ranevská), ďalší členovia obsadenia 
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská), ďalší členovia obsadenia 
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Huba a Emília Vášáryová počas skúšky inscenácie Višňový sad z roku 1995 
Popis
Martin Huba a Emília Vášáryová počas skúšky inscenácie Višňový sad z roku 1995 
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Rajniak (Firs)
Popis
Ivan Rajniak (Firs)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Božidara Turzonovová (Šarlota), ďalší členovia obsadenia
Popis
Božidara Turzonovová (Šarlota), ďalší členovia obsadenia
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Emília Vášáryová (Ranevská), Barbora Bobulová (Aňa)
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská), Barbora Bobulová (Aňa)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Božidara Turzonovová (Šarlota)
Popis
Božidara Turzonovová (Šarlota)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Božidara Turzonovová (Šarlota), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Marián Geišberg (Jepichodov)
Popis
Božidara Turzonovová (Šarlota), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Marián Geišberg (Jepichodov)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Emília Vášáryová (Ranevská), ďalší členovia obsadenia
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská), ďalší členovia obsadenia
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Diana Mórová (Varia), Barbora Bobulová (Aňa), Ján Kroner (Lopachin)
Popis
Diana Mórová (Varia), Barbora Bobulová (Aňa), Ján Kroner (Lopachin)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Kroner (Lopachin)
Popis
Ján Kroner (Lopachin)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Božidara Turzonovová (Šarlota), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Marián Geišberg (Jepichodov)
Popis
Božidara Turzonovová (Šarlota), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Marián Geišberg (Jepichodov)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Emília Vášáryová (Ranevská), Milan Mikulčík (Trofimov)
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská), Milan Mikulčík (Trofimov)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Dušan Tarageľ (Simeonov-Piščík), Emília Vášáryová (Ranevská), Ladislav Chudík (Gajev)
Popis
Dušan Tarageľ (Simeonov-Piščík), Emília Vášáryová (Ranevská), Ladislav Chudík (Gajev)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Kroner (Lopachin) , Ivan Rajniak (Firs) 
Popis
Ján Kroner (Lopachin) , Ivan Rajniak (Firs)
 
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Barbora Bobulová (Aňa), Emília Vášáryová (Ranevská), Diana Mórová (Varia)
Popis
Barbora Bobulová (Aňa), Emília Vášáryová (Ranevská), Diana Mórová (Varia)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jana Kolesárová (Aňa), Ladislav Chudík (Gajev)
Popis
Jana Kolesárová (Aňa), Ladislav Chudík (Gajev)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jana Kolesárová (Aňa), Ladislav Chudík (Gajev)
Popis
Jana Kolesárová (Aňa), Ladislav Chudík (Gajev)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Rajniak (Firs)
Popis
Ivan Rajniak (Firs)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jana Kolesárová (Aňa), Diana Mórová (Varia)
Popis
Jana Kolesárová (Aňa), Diana Mórová (Varia)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Barbora Bobulová (Aňa) v popredí, Božidara Turzonovová (Šarlota), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Milan Mikulčík (Trofimov) za ňou
Popis
Barbora Bobulová (Aňa) v popredí, Božidara Turzonovová (Šarlota), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Milan Mikulčík (Trofimov) za ňou
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Diana Mórová (Varia),Milan Mikulčík (Trofimov), Barbora Bobulová (Aňa), Marián Geišberg (Jepichodov),  Dušan Tarageľ (Simeonov-Piščík), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Peter Trník (Jaša)
Popis
Diana Mórová (Varia),Milan Mikulčík (Trofimov), Barbora Bobulová (Aňa), Marián Geišberg (Jepichodov),  Dušan Tarageľ (Simeonov-Piščík), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Peter Trník (Jaša)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ladislav Chudík (Gajev) , ďalší členovia obsadenia
Popis
Ladislav Chudík (Gajev) , ďalší členovia obsadenia
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Diana Mórová (Varia), Barbora Bobulová (Aňa), Ján Kroner (Lopachin) , Milan Mikulčík (Trofimov), Ivan Rajniak (Firs), Ladislav Chudík (Gajev)
Popis
Diana Mórová (Varia), Barbora Bobulová (Aňa), Ján Kroner (Lopachin) , Milan Mikulčík (Trofimov), Ivan Rajniak (Firs), Ladislav Chudík (Gajev)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Diana Mórová (Varia),  Barbora Bobulová (Aňa), Dušan Tarageľ (Simeonov-Piščík), Božidara Turzonovová (Šarlota), Marián Geišberg (Jepichodov), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Milan Mikulčík (Trofimov)
Popis
Diana Mórová (Varia),  Barbora Bobulová (Aňa), Dušan Tarageľ (Simeonov-Piščík), Božidara Turzonovová (Šarlota), Marián Geišberg (Jepichodov), Peter Trník (Jaša), Gabriela Dzuríková (Duňaša), Milan Mikulčík (Trofimov)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Richard Stanke (Trofimov), Ján Kroner (Lopachin)
Popis
Richard Stanke (Trofimov), Ján Kroner (Lopachin)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Rajniak (Firs)
Popis
Ivan Rajniak (Firs)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Diana Mórová (Varia), Barbora Bobulová (Aňa), Ján Kroner (Lopachin)  
Popis
Diana Mórová (Varia), Barbora Bobulová (Aňa), Ján Kroner (Lopachin)  
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Peter Trník (Jaša), Ivan Rajniak (Firs)
Popis
Peter Trník (Jaša), Ivan Rajniak (Firs)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Richard Stanke (Trofimov), Emília Vášáryová (Ranevská)
Popis
Richard Stanke (Trofimov), Emília Vášáryová (Ranevská)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Emília Vášáryová (Ranevská) v popredí, Richard Stanke (Trofimov), Ján Kroner (Lopachin) , Ladislav Chudík (Gajev) za ňou
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská) v popredí, Richard Stanke (Trofimov), Ján Kroner (Lopachin) , Ladislav Chudík (Gajev) za ňou
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Barbora Bobulová (Aňa), Emília Vášáryová (Ranevská), Diana Mórová (Varia)
Popis
Barbora Bobulová (Aňa), Emília Vášáryová (Ranevská), Diana Mórová (Varia)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Emília Vášáryová (Ranevská), Ladislav Chudík (Gajev)
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská), Ladislav Chudík (Gajev)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Diana Mórová (Varia), Emília Vášáryová (Ranevská)
Popis
Diana Mórová (Varia), Emília Vášáryová (Ranevská)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Emília Vášáryová (Ranevská), Diana Mórová (Varia), Ladislav Chudík (Gajev)
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská), Diana Mórová (Varia), Ladislav Chudík (Gajev)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ladislav Chudík (Gajev)
Popis
Ladislav Chudík (Gajev)
Foto
Jana Nemčoková
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Emília Vášáryová (Ranevská), Ladislav Chudík (Gajev), Ján Kroner (Lopachin)
Popis
Emília Vášáryová (Ranevská), Ladislav Chudík (Gajev), Ján Kroner (Lopachin)
Foto
Jaroslav Prokop
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ladislav Chudík (Gajev), Emília Vášáryová (Ranevská), Ivan Rajniak (Firs), Ján Kroner (Lopachin)
Popis
Ladislav Chudík (Gajev), Emília Vášáryová (Ranevská), Ivan Rajniak (Firs), Ján Kroner (Lopachin)
Foto
Jaroslav Prokop
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Herci spoločne s Václavom Havlom na zájazde v zahraničí.
Popis
Herci spoločne s Václavom Havlom na zájazde v zahraničí.
Foto
Jaroslav Prokop
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava