Ceny za rok 1997.
In: Svět a divadlo. – ISSN 0862-7258. – Roč. 8, č. 2 (1997), s. 10-39.

ERML, Richard
Viete plávať? : Přesahy a souvislosti – Divadlo ‘96 / Richard Erml.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1210-471X. – Roč. 5, č. 19 (12. 11. 1996), s. 1, 3.

FIALA, Leopold
Dorst úspešnejší než Čechov / F-a.
In: Hlas ľudu. – ISSN 1335-4906. – Roč. 41, č. 287 (8. 12. 1995), s. 12.

HERBERT, Ian
Zvláštní půvab / Ian Herbert.
In: Svět a divadlo. – ISSN 0862-7258. – Roč. 8, č. 1 (1997), s. 10-13.

HUBA, Martin
Sólista a aristokrat : Martin Huba odpovídá na otázky Martiny Krénové a Karla Krále / Martin Huba ; Martina Krénová, Karel Král.
In: Svět a divadlo. – ISSN 0862-7258. – Roč. 7, č. 4 (1996), s. 33-51.

KRÉNOVÁ, Ľubica
Činohra 1989 – 2000 / Ľubica Krénová.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 195, 201. – ISBN 978-80-8190-066-2.

KŘÍŽ, Zdeněk
Dobrý Čechov ještě žije : Divadlo ’96 – čtvrté mezinárodní festivalové setkání v Plzni / Zdeněk Kříž.
In: Hospodářské noviny. – ISSN 0862-9587. – Roč. 40, č. 219 (8. 11. 1996). – [Príloha] : HN na víkend. – S. 13.

MONMARTE, Daniéle
Estetika, vitalita, humor a kurtoazie / Daniéle Monmarte.
In: Svět a divadlo. – ISSN 0862-7258. – Roč. 8, č. 1 (1997), s. 14-17.

PATOČKOVÁ, Jana
Divadlo á Plzen / Jana Patočková.
In: Ubu. – Č. 5 (1997), s. 60-61.

PROCHÁZKA, Vladimír
Connections and overlap / Vladimír Procházka.
In: Theatre Czech = Théâtre tchèque. – ISSN 0862-9390. – Č. 12 (1996), s. 42-46.

PROCHÁZKA, Vladimír
Složitá východiska : Přesahy a souvislosti – Divadlo ’96 / Vladimír Procházka.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1210-471X. – Roč. 5, č. 19 (12. 11. 1996), s. 1, 3.

RESLOVÁ, Marie
Mezi fraškou a urozenou krásou / Marie Reslová.
In: Lidové noviny. – ISSN 0862-5921. – Roč. 9, č. 257 (2. 11. 1996), s. 3.

SLIUKOVÁ, Dana
Historický koncert vo Višňovom sade / Dana Sliuková ; foto: Jana Nemčoková.
In: Teatro. – ISSN 1335-146X. – Roč. 2, č. 1 (1996), s. 5.

TICHÝ, Zdeněk A.
Když se kácí višňový sad, klavíry letí do Paříže / Zdeněk A. Tichý.
In: Mladá fronta Dnes. – ISSN 1210-1168. – Roč. 7, č. 251 (25. 10. 1996), s. 19.