František Zvarík (Barón del Cedro), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
František Zvarík (Barón del Cedro), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Branislav Koreň (Moracchio), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Popis
Branislav Koreň (Moracchio), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Karol Machata (Crespino), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Karol Machata (Crespino), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda)
Popis
Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Barón del Cedro), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
František Zvarík (Barón del Cedro), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Viera Topinková (Giannina)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Viera Topinková (Giannina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Michal Dočolomanský, Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina);
Popis
Michal Dočolomanský, Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina);
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Scavezzo), František Zvarík (Barón del Cedro), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Skovay (Limoncino)
Popis
Ondrej Jariabek (Scavezzo), František Zvarík (Barón del Cedro), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Skovay (Limoncino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Karol Machata (Crespino)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Marián Gallo (Coronato)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Marián Gallo (Coronato)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Barón del Cedro), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina);
Popis
František Zvarík (Barón del Cedro), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina);
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Karol Machata (Crespino), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Karol Machata (Crespino), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Viera Topinková (Giannina)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Viera Topinková (Giannina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zdena Grúberová (Slečna Candida), Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Zdena Grúberová (Slečna Candida), Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zdena Grúberová (Slečna Candida), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Popis
Zdena Grúberová (Slečna Candida), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Gallo (Coronato), Karol Machata (Crespino)
Popis
Marián Gallo (Coronato), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Marián Gallo (Coronato)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Marián Gallo (Coronato)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Barón del Cedro), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina)
Popis
František Zvarík (Barón del Cedro), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Karol Machata (Crespino)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna), Zdena Grúberová (Slečna Candida)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Gallo (Coronato), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Popis
Marián Gallo (Coronato), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Zdena Grúberová (Slečna Candida), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina
Popis
Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Zdena Grúberová (Slečna Candida), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zdena Grúberová (Slečna Candida), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Zdena Grúberová (Slečna Candida), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Eva Krížiková (Slečna Susanna), Karol Machata (Crespino)
Popis
Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Eva Krížiková (Slečna Susanna), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Gallo (Coronato), Karol Machata (Crespino)
Popis
Marián Gallo (Coronato), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Barón del Cedro), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina)
Popis
František Zvarík (Barón del Cedro), Oľga Sýkorová (Pani Geltruda), Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Ondrej Jariabek (Scavezzo), Marián Gallo (Coronato)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Ondrej Jariabek (Scavezzo), Marián Gallo (Coronato)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Michal Dočolomanský, Marián Gallo (Coronato)
Popis
Michal Dočolomanský, Marián Gallo (Coronato)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina), Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Skovay (Limoncino), František Zvarík (Barón del Cedro), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina)
Popis
Karol Skovay (Limoncino), František Zvarík (Barón del Cedro), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Karol Skovay (Limoncino)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Karol Skovay (Limoncino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Karol Machata (Crespino)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Viera Topinková (Giannina)
Popis
Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Viera Topinková (Giannina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Gallo (Coronato), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Popis
Marián Gallo (Coronato), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), František Zvarík (Barón del Cedro)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Machata (Crespino)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Gallo (Coronato), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina)
Popis
Marián Gallo (Coronato), Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina)
Popis
Karol Machata (Crespino), Viera Topinková (Giannina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Barón del Cedro), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Popis
František Zvarík (Barón del Cedro), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Machata (Crespino)
Popis
Viera Topinková (Giannina), Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marián Gallo (Coronato), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Popis
Marián Gallo (Coronato), Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Popis
Eva Krížiková (Slečna Susanna)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Karol Machata (Crespino)
Popis
Andrej Bagar (Gróf di Rocca Marina), Karol Machata (Crespino)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Crespino), Michal Dočolomanský, Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Štefan Figura (Timoteo)
Popis
Karol Machata (Crespino), Michal Dočolomanský, Anton Mrvečka (Pán Evaristo), Štefan Figura (Timoteo)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), Viera Topinková (Giannina)
Popis
Karol Zachar (Gróf di Rocca Marina), Viera Topinková (Giannina)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava