(ab)
154 x Vejár : Goldoni na televíznych obrazovkách / (ab).
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 11, č. 2 (4. 1. 1966), s. 3.  

(r)
Triumf činohry : Ohlasy v tlači i u diváka / (r).
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 8 (29. 11. 1963)  

Borba o hosťovaní SND v Záhrebe.
In: Kultúrny život. – 1338-015X. – Roč. 20 (11. 6. 1965).

č
Vídeň: Velkolepý úspěch Slovenského národního divadla / č.
In: Svobodné slovo. – Roč. 20 (27. 1. 1965).  

ČERNÝ, Jindřich
Rozmarný večer s Vějířem / Jindřich Černý.
In: Lidová demokracie. – Roč. 19 (30. 11. 1963).  

DEDINSKÝ, Móric Mittelmann
Zájazd činohry Slovenského národného divadla / Móric Mittelmann Dedinský.
In: Kulturní tvorba. – Roč. 3 (24. 6. 1965).  

FERKO, Tibor
Aplauzom a ružami asfaltované cesty / Tibor Ferko.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (2. 6. 1965).  

FERKO, Tibor
Úspešná reprezentácia / Tibor Ferko.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (6. 6. 1965).  

HEPNER, Václav
Čtyři slovenské večery v Tylově divadle / Václav Hepner.
In: Práce. – Roč. 19 (3. 12. 1963).  

iš-
Po zájazde o zájazde : Vysoko vyzdvihovali kvalitu inscenácií SND / iš-.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (11. 6. 1965).  

KOHN, Pavel
Pohostinská vystoupní skončila : Goldoni a Gorkij Slovenského národního divadla / Pavel Kohn.
In: Mladá fronta. – Roč. 19 (4. 12. 1963)  

KOPECKÝ, Jan
Moudrost a význam formy / Jan Kopecký.
In: Rudé právo. – ISSN 0032-6569. – Roč. 43, č. 332 (2. 12. 1963), s. 2.

LEHUTA, Emil
Divadelná tvorba 1965 / (E. L.).
In: Slovenské pohľady. – ISSN 1335-7786. – Roč. 82, č. 1 (1966), s. 139-144.  

LEHUTA, Emil
Úsilí o harmonii / Emil Lehuta.
In: Divadlo. – Č. 8 (1966), s. 53-58.

MIŠOVIC, Karol
Činohra 1956 – 1971 / Karol Mišovic.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 72. – ISBN 978-80-8190-066-2.

MIŠOVIC, Karol
Vejár – slabá Goldoniho hra, legendárna Zacharova inscenácia / Karol Mišovic.
In: Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle / Dagmar Podmaková et al. – Bratislava : Veda, 2019. – S. 59-72. – ISBN 978-80-224-1723-5.

ns-
Vejár rozohrial záhrebského diváka / ns-.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 10, č. 129 (3. 6. 1965), s. 3.

OČENÁŠ, L.
Veľké divadelné posolstvo : Slovenské národné divadlo v Prahe / L. Očenáš.
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 18 (1. 12. 1963).  

POLÁK, Milan
Divadelný maratón pokračuje : SND príde do Prahy s Vejárom / Milan Polák.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (29. 10. 1965), s. 4.

POLÁK, Milan
Na záver smiech a radosť z hry : Cesta do Prahy po úspechu v Krakove / Milan Polák.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (25. 10. 1965), s. 1.

POLÁK, Milan
Režisér Karol Zachar : Poznámky o slohotvorných prvkoch a inscenačnom procese / Milan Polák.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 15, č. 3 (1967), s. 289-322.

POLÁK, Milan
Sústredené ticho v hľadisku : činoherný súbor SND v divadle Júliusa Slowackého / Milan Polák.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (22. 10. 1965), s. 1.

POLÁK, Milan
Veľký úspech Kráľa Oidipa / Milan Polák.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (23. 10. 1965).  

POPPOVÁ, Věra
Režisérské vyznání : k vystoupení činohry Slovenského národního divadla v Praze / Jozef Budský ; zap. Věra Poppová.
In: Rudé právo. – ISSN 0032-6569. – Roč. 44, č. 326 (26. 11. 1963), s. 3.  

pp
Bratislava hostuje v Praze : rozhovor se zástupcem šéfa činohry SND Ladislavem Chudíkem / pp ; Ladislav Chudík.
In: Lidová demokracie. – Roč. 19 (24. 11. 1963).  

Slovenské národné divadlo vo Viedni.
In: Vídeňské svobodné listy [Viedeň]. – (22. 1. 1965).  

Slovenské národné divadlo v Prahe.
In: Československý svět. – (12. 12. 1963).  

SMOLEJ, Viktor
Ľubľanské superlatívy o SND / Viktor Smolej.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 10, č. 134 (9. 6. 1965), s. 3.

SMOLINSKÝ, Andrej
Družba, ktorá sa vypláca / Ivan Turzo ; B. Dabrowski ; zhováral sa Andrej Smolinský.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (15. 10. 1965), s. 2.

ŠIMKOVÁ, Soňa
Divadlo v kritike, kritika v divadle 1948 – 2000 / Soňa Šimkov.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 1011. – ISBN 978-80-8190-066-2.

TRÄGER, Josef
Ešte o pražskom zájazde / Josef Träger.
In: Divadelní noviny. – Č. 6 (1963), s. 13.

TRÄGER, Josef
Slovenské herecké umění / Josef Träger.
In: Divadelní noviny. – Roč. 7, č. 10-11 (28. 12. 1963), s. 6.

URBANOVÁ, Alena
Činohra Slovenského národného divadla / Alena Urbanová.
In: Kulturní tvorba. – Roč. 1 (5. 12. 1963).  

vlk
Slovenské jeviště na Národním divadle / vlk.
In: Svět v obrazech. – (23. 11. 1963).  

ZACHAR, Karol L.
Debaty a hry s divákom.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 10, č. 2 (1962), s. 210-213.