Popis
Ján Blanský (Soľonyj), Alžbeta Barthová (Irina)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Elena Zvaríková-Pappová (Máša), Alžbeta Barthová (Irina), Katarína Hrobárová (Oľga)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jaroslav Vrzala (Veršinin), Elena Zvaríková-Pappová (Máša)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Elena Zvaríková-Pappová (Máša), Alžbeta Barthová (Irina), Katarína Hrobárová (Oľga)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Potulní muzikanti, Naďa Hejná (Anfisa)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Andrej Vandlík (Andrej), Ján Hečko (Ferapont)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jaroslav Vrzala (Veršinin), Emil J. Horváth (Kulygin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Alžbeta Barthová (Irina), Tibor Bogdan (Čebutykin), Emil J. Horváth (Kulygin)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Bálintová (Natália), Andrej Vandlík (Andrej)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
 Elena Zvaríková-Pappová (Máša), Alžbeta Barthová (Irina), Katarína Hrobárová (Oľga)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Blanský (Soľonyj), Igor Hrabinský (Tuzenbach)
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber scény
Foto
Jaroslav Barák
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava