ČAVOJSKÝ, Ladislav
Tri sestry v Martine : úspešná inscenácia režiséra Miloša Pietora / Ladislav Čavojský.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 48 (8. 2. 1967), s. 2.

GALANDOVÁ, Eva
Tri sestry v Divalde SNP / Eva Galandová.
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 20 (26. 1. 1967).

JABORNÍK, Ján
Začiatky v profesionálnom divadle / Ján Jaborník.
In: Režisér Miloš Pietor / Miloš Mistrík et al. – Bratislava : Koordinačná rada pre vydávanie divadelných hier a teatrologickej literatúry, 1992. – S. 39-46. – ISBN 80-900513-5-9.

KARPILOVÁ, Alena
Verne atmosfére : Čechovove Tri sestry v Martine / Alena Karpilová.
In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 20 (26. 1. 1967).

MARTINSKÁ
Martinská Máša.
In: Smer (Banská Bystrica). – Roč. 19 (15. 11. 1967), s. 4.

SLÁDEČEK, Ján
Pietor a Čechov / Ján Sládeček.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 34, č. 1 (1986), s. 69-102.

ŠTEFKO, Vladimír
Divadlo, ktoré vzniklo : štyridsať rokov divadla SNP v Martine / Vladimír Štefko. – Martin : Osveta, 1984.

TOMAŠČÍNOVÁ, Eva
Pozoruhodný Martin / Eva Tomaščínová.
In: Predvoj. – ISSN 0551-9292. – Roč. 4, č. 2 (11. 1. 1968), s. 15.

VÁH, Juraj
S prízvukom na drámu / Juraj Váh.
In: Film a divadlo. – ISSN 0323-2921. – Roč. 11, č. 5 (28. 2. 1967), s. 12-13.