Jozef Adamovič (Artúr), Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Popis
Jozef Adamovič (Artúr), Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Adamovič (Artúr), Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ondrej Jariabek (Eugen), František Zvarík (Stomil)
Popis
Jozef Adamovič (Artúr), Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ondrej Jariabek (Eugen), František Zvarík (Stomil)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo)
Popis
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Borodáčová Országhová (Eugénia), Mária Kráľovičová (Eleonóra)
Popis
Oľga Borodáčová Országhová (Eugénia), Mária Kráľovičová (Eleonóra)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo), Oľga Borodáčová Országhová (Eugénia)
Popis
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo), Oľga Borodáčová Országhová (Eugénia)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo)
Popis
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo)
Popis
Mária Kráľovičová (Eleonóra), Ivan Rajniak (Edo)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Popis
Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Popis
Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Popis
Mária Kráľovičová (Eleonóra), František Zvarík (Stomil)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Eugen), František Zvarík (Stomil)
Popis
Ondrej Jariabek (Eugen), František Zvarík (Stomil)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Adamovič (Artúr), František Zvarík (Stomil), Ivan Rajniak (Edo)
Popis
Jozef Adamovič (Artúr), František Zvarík (Stomil), Ivan Rajniak (Edo)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Adamovič (Artúr), Božidara Turzonovová (Ala)
Popis
Jozef Adamovič (Artúr), Božidara Turzonovová (Ala)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Božidara Turzonovová (Ala), Jozef Adamovič (Artúr)
Popis
Božidara Turzonovová (Ala), Jozef Adamovič (Artúr)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava