BALLAY, Miroslav
Od autentického k univerzálnemu / Miroslav Ballay.
In: kød. – ISSN 1337-1800. – Roč. 2, č. 7 (2008), s. 18-21.

GODOVIČ, Marek
Family and social conflict in Tango by Sławomir Mrożek and its production on the stage of the Slovak national theatre / Marek Godovič ; transl. Mária Švecová.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Vol. 64, Nr. 3 (2016), pp. 281-296.

MRLIAN, Rudolf
Ako sa dá poblúdiť v divadle / Rudolf Mrlian.
In: Predvoj. – ISSN 0551-9292. – Roč. 3, č. 44 (2. 11. 1967), s. 18, 21.

POLÁK, Milan
Záver sezóny v činohre SND : Mrožek Tango, Králik Hra bez lásky / Milan Polák.
In: Roľnícke noviny. – ISSN 2454-0269. – Roč. 22 (4. 7. 1967), s. 2.

PORUBJAK, Martin
Na okraj krátkej histórie Malej scény SND / Martin Porubjak.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 19, č. 3 (1971), s. 350-364.

ŠTEFKO, Vladimír
Mrožkov apoštol Artur na Malej scéne SND / Vladimír Štefko.
In: Smena. – ISSN 0231-7427. – Roč. 20 (22. 6. 1967), s. 4.

VRBKA, Stanislav
Posezónna divadelná úvaha / Stanislav Vrbka.
In: Predvoj. – ISSN 0551-9292. – Roč. 3, č. 29 (20. 7. 1967), s. 10-11.