Popis
Jana Oľhová (Zuza), František Výrostko (Sused)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jana Oľhová (Zuza), Ján Kožuch (Paľo Ročko), Ivan Folkman (Farár)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jana Oľhová (Zuza), Ján Kožuch (Paľo Ročko) a ďalší členovia obsadenia 
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie 
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie 
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jana Oľhová (Zuza), Ján Kožuch (Paľo Ročko) a ďalší členovia obsadenia 
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
František Výrostko (Sused) a ďalší členovia obsadenia 
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Renáta Rundová (Mladá žena), Eliška Nosálová (Matka), Jana Oľhová (Zuza)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jana Oľhová (Zuza), Ján Kožuch (Paľo Ročko)
Foto
Filip Lašut
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Gita Mazalová (Kata), Katarína Vrzalová (Matka), Renáta Rundová (Mladá žena)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Helena Sudická (Petráška), Gita Mazalová (Kata), Emília Čížová (Kmotra), Mária Bálintová (Slúžka), Jana Oľhová (Zuza), Ján Kožuch (Paľo Ročko), Eliška Nosálová (Matka), Renáta Rundová (Mladá žena)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Helena Sudická (Petráška), Mária Bálintová (Slúžka), Ján Kožuch (Paľo Ročko), Renáta Rundová (Mladá žena)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jana Oľhová (Zuza)
Foto
Matúš Oľha
Archív
archív Slovenského komorného divadla Martin
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava