KRÁL, Karel
Kýč a umění : obrázky z výstavy / Karel Král.
In: Svět a divadlo. – ISSN 0862-7258. – Roč. 7, č. 1 (1996), s. 28-43.

KRÉNOVÁ, Ľubica
Činohra 1989 – 2000 / Ľubica Krénová.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 233. – ISBN 978-80-8190-066-2.

MACHALICKÁ, Jana
Nitra : prostor pro středoevropskou kulturu / Jana Machalická.
In: Divadelní noviny. – ISSN 1210-471X. – Roč. 4, č. 18 (31. 10. 1995), s. 9.

PODMAKOVÁ, Dagmar
Premeny martinského divadla v 90. rokoch a na začiatku nového tisícročia : dialóg štyroch režisérov / Dagmar Podmaková.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 52, č. 2 (2004), s. 126-153.

PODMAKOVÁ, Dagmar
Premeny slovenskej drámy v 90. rokoch a jej inscenačné podoby / Dagmar Podmaková.
In: Slovenské divadlo. – ISSN 0037-699X. – Roč. 52, č. 1 (2004), s. 6-17.

ZEMANČÍKOVÁ, Alena
Vyděšený rozum ve špatně fungujícím těle / Alena Zemančíková.
In: Literární noviy. – ISSN 1210-0021. – Roč. 7, č. 25 (19. 6. 1996), s. 15.