(č)
SND do Prahy / (č).
In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 18 (16. 6. 1965).

(ČTK)
SND na pražské scény / (ČTK).
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 46 (16. 6. 1965).

(Jota)
Arthur Miller po slowacku / (Jota).
In: Gazeta Krakowska. – (21. 10. 1965).

(km)
A Szlovák Nemzeti Színház Prágában / (km).
In: Új Szó. – ISSN 1335-7050. – Roč. 18 (24. 6. 1965).

(oč)
Dobré posolstvo SND : po štyroch predstaveniach v Prahe / (oč).
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 20 (22. 6. 1965).

BLANDA, Otakar
Divák pod mlýnskými koly / Otakar Blanda.
In: Večerní Praha. – Roč. 11 (18. 6. 1965), s. 3.

GRIM, Petr
Schicksalmůhle: Miller und Mahler / Peter Grim.
In: Aufbau und Frieden, Praha. – (3. 7. 1965).

KRYŠTOFEK, Oldřich
Jako kdyby léto nebylo / Oldřich Kryštofek.
In: Obrana lidu. – Roč. 24, č. 28 (10. 7. 1965), s. 7.

OPAVSKÝ, Jaroslav
Čtyřikrát slovenské divadlo / Jaroslav Opavský.
In: Rudé právo. – ISSN 0032-6569. – Roč. 45 (25. 6. 1965), s. 2.

ŠTEFKO, Vladimír
Tri predstavenia pražské / Vladimír Štefko.
In: Hlas ľudu. – ISSN 1335-4906. – Roč. 13 (8. 12. 1966), s. 4.

TIMKO, Martin
Hasprove inscenácie hier Arthura Millera.
In: Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle / Dagmar Podmaková et al. – Bratislava : Veda, 2019. – S. 95-116. – ISBN 978-80-224-1723-5.

TRANČÍKOVÁ, Eva
Od Millera po Mlyn : niekoľko slov o činohre SND / Eva Trančíková.
In: Roľnícke noviny. – ISSN 2454-0269. – Roč. 20 (29. 6. 1965), s. 4.

URBANOVÁ, Alena
Přijeli herci / Alena Urbanová.
In: Divadlo. – ISSN 0231-6676. – Roč. 21, č. 1 (1970), s. 14.

VRBKA, Stanislav
Divadelná podoba Millerovej drámy Po páde / Stanislav Vrbka.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 9, č. 226 (24. 9. 1964), s. 3.