Popis
Ján Bzdúch (Ill), Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ladislav Šprinc (Roby), Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), Gusto Kubáň (Toby), Ján Bzdúch (Ill)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Bohuš Králik (Policajt), Alexander Kautník ( Koby), Michal Vargovčík (Loby)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Alexander Kautník (Koby), Michal Vargovčík (Loby)
Foto
Mária Litavská
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), František Kmec (Vlakvedúci)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), Jozef Hodorovský (Učiteľ), Ján Ondrejka (Farár), Martin Huba (Tretí občan), Darina Poldaufová (Illova dcéra), Judita Ď. Vicianová (Novinárka), Lujza E. Grossová (Druhá žena), Marián Kleis (Illov syn), Peter Macko (Starosta), Bohuš Petrík (Druhý občan), Gusto Kubáň (Občan), Ján Bzdúch (Ill)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Bzdúch (Ill), Ján Ondrejka (Farár), Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), Zolo László (Jej manželia VII-IX)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Lujza E. Grossová (Druhá žena), Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), Judita Ď. Vicianová (Novinárka), František Dadej (Komorník), Zolo László (Jej manželia VII-IX), Bohuš Petrík (Druhý občan), Ján Bzdúch (Ill), Peter Gažo (Prvý občan)
Foto
Mária Litavská
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), Zolo László (Jej manželia VII-IX)
Foto
Mária Litavská
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Darina Poldaufová (Illova dcéra), Marián Kleis (Illov syn), Ján Bzdúch (Ill), Hana Grissová (Illova žena)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Alexander Kautník (Koby), Michal Vargovčík (Loby), Ján Bzdúch (Ill), Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), Peter Gažo (Prvý občan)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Alexander Kautník (Koby), Michal Vargovčík (Loby), Ján Bzdúch (Ill), Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová), Peter Gažo (Prvý občan)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Albert V. Pagáč (Lekár), Jozef Hodorovský (Učiteľ), Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Naďa Kotršová (Klára Zachanasjanová)
Foto
Ondrej Béreš
Archív
archív Štátneho divadla Košice
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava