Bulletin z hosťovania v Prahe

Popis
Štátne divadlo Košice uviedlo inscenáciu Návšteva starej dámy aj na prehliadke činoherných súborov v Prahe. Predstavenie sa konalo 23.10.1965 v Tylovom divadle, ktoré pri tejto príležitosti vydalo aj skrátenú verziu bulletinu.
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2
Strana č. 3
Strana č. 4