FIALA, Leopold
Balet na pobavenie / F-a.
In: Hlas ľudu. – ISSN 1335-4906. – Roč. 24 (3. 2. 1977), s. 2.

HUBOVÁ, Dagmar
Dielo, ktoré „pretancovalo“ stáročiami / Dagmar Hubová.
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 32 (4. 2. 1977), s. 6.

IŽOVÁ, Alena
Márna opatrnosť / Alena Ižová.
In: Film a divadlo. – ISSN 0323-2921. – Roč. 21, č. 6 (1977), s. 26-27.  

MAŤO, Peter
Tanec 1971 – 1989 / Peter Maťo.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 653, 657. – ISBN 978-80-8190-066-2.

P. M. R.
Balet hýriaci vtipom : prvé uvedenie Héroldovho baletu Márna opartnosť na scéne SND / P. M. R.
In: Večerník. – – ISSN 1335-163X. – Roč. 22 (2. 2. 1977), s. 5.

PALOVČÍK, Michal
Aktuálny odkaz minulosti / Michal Palovčík.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 58 (4. 2. 1977), s. 5.8

RAPOŠ, Vlado
Márna opatrnosť : baletná premiéra v SND / Vlado Rapoš.
In: Ľud. – ISSN 0323-1348. – Roč. 30 (5. 2. 1977), s. 5.

VOJTEK, Miklós
Tanec 1948 – 1971 / Miklós Vojtek.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 638. – ISBN 978-80-8190-066-2.