KYSELOVÁ, Eva
Slovenské a české divadlo bližšie od seba / Eva Kyselová.
In: Dejiny slovenského divadla 1. – Bratislava : Divadelný ústav, 2018. – S. 551-590. – ISBN 978-80-8190-039-6.