záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina), ďalší členovia obsadenia inscenácie
Popis
Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina), ďalší členovia obsadenia inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Štelina)
Popis
František Zvarík (Štelina)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Štelina)
Popis
František Zvarík (Štelina)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Hájek (Krúpa)
Popis
František Hájek (Krúpa)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Hájek (Krúpa), ďalší členovia obsadenia inscenácie
Popis
František Hájek (Krúpa), ďalší členovia obsadenia inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marka Medvecká (Katrena), Gustáv Papp (Ondrej)
Popis
Marka Medvecká (Katrena), Gustáv Papp (Ondrej)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marka Medvecká (Katrena), Gustáv Papp (Ondrej)
Popis
Marka Medvecká (Katrena), Gustáv Papp (Ondrej)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Hájek (Krúpa)
Popis
František Hájek (Krúpa)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v strede: František Hájek (Krúpa)
Popis
v strede: František Hájek (Krúpa)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zdenko Ruth Markov (Starejší)
Popis
Zdenko Ruth Markov (Starejší)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Janka Gabčová (Školnica), Marta Meierová (Zuzka), Viera Holúbková (Pastierik u Zimoňov), Stefania Hulmanová (Katrena)
Popis
Janka Gabčová (Školnica), Marta Meierová (Zuzka), Viera Holúbková (Pastierik u Zimoňov), Stefania Hulmanová (Katrena)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Hanáková (Zimoňka), Janka Gabčová (Školnica), František Zvarík (Štelina)
Popis
Oľga Hanáková (Zimoňka), Janka Gabčová (Školnica), František Zvarík (Štelina)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Koloman Adamkovič (Zimoň) , František Hájek (Krúpa)
Popis
Koloman Adamkovič (Zimoň) , František Hájek (Krúpa)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Margita Česányiová (Katrena), Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina)
Popis
Margita Česányiová (Katrena), Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Margita Česányiová (Katrena), František Zvarík (Štelina)
Popis
Margita Česányiová (Katrena), František Zvarík (Štelina)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Štefan Hoza (Ondrej)
Popis
Štefan Hoza (Ondrej)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Janka Gabčová (Školnica), Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina)
Popis
Janka Gabčová (Školnica), Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Margita Česányiová (Katrena), Štefan Hoza (Ondrej)
Popis
Margita Česányiová (Katrena), Štefan Hoza (Ondrej)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Margita Česányiová (Katrena), Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina)
Popis
Margita Česányiová (Katrena), Štefan Hoza (Ondrej), František Zvarík (Štelina)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marka Medvecká (Marka), Oľga Hanáková (Zimoňka), Margita Česányiová (Katrena), Marta Kurbelová (Zuzka)
Popis
Marka Medvecká (Marka), Oľga Hanáková (Zimoňka), Margita Česányiová (Katrena), Marta Kurbelová (Zuzka)
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Margita Česányiová (Katrena), František Zvarík (Štelina)
Popis
Margita Česányiová (Katrena), František Zvarík (Štelina)
Foto
František Hlinovský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Štefan Hoza (Ondrej)
Popis
Štefan Hoza (Ondrej)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marta Kurbelová, Marka Medvecká (Katrena), ďalší členovia obsadenia inscenácie
Popis
Marta Kurbelová, Marka Medvecká (Katrena), ďalší členovia obsadenia inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Zvarík (Štelina), Ladislav Holoubek (dirigent), Eugen Suchoň (skladateľ), Karel Jernek (režisér), Štefan Hoza (Ondrej), František Hájek (Krúpa), Marta Meierová (Zuzka), Margita Česányiová (Katrena), Marka Medvecká (Katrena)
Popis
František Zvarík (Štelina), Ladislav Holoubek (dirigent), Eugen Suchoň (skladateľ), Karel Jernek (režisér), Štefan Hoza (Ondrej), František Hájek (Krúpa), Marta Meierová (Zuzka), Margita Česányiová (Katrena), Marka Medvecká (Katrena)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava