(b)
Pred premiérou novej slovenskej opery / (b).
In: Ľud. – ISSN 0323-1348 – Roč. 2 (8. 12. 1949).

BUKOVINSKÁ, Júlia
Zo zákulisia premiéry Suchoňovej opery Krútňava : Krútňava v spomienkach dirigenta Ladislava Holoubka.
In: Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. – Košice : Hudobná spoločnosť Hemerkovcov, 2008. – S. 38-46. – ISBN 978-80-969568-2-1.

HOZA, Štefan
Zrod opery Krútňava / Štefan Hoza.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 11, č. 23 (10. 12. 1979), s. 8.

CHALUPKA, Ľubomír
Pohnuté osudy Suchoňovej Krútňavy / Ľubomír Chalupka.
In: Impulz. – ISSN 1336-6955. – Roč. 8, č. 12 (2003).
Dostupné aj na: http://www.impulzrevue.sk/article.php?878

KRIŠKA, Branislav
Spomienky, úvahy a perspektívy / Branislav Kriška.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 11, č. 23 (10. 12. 1979), s. 4.

MOJŽIŠOVÁ, Michaela
Eugen Suchoň a Česko / Michaela Mojžišová ; Danica Štilichová.
In: Listy : Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac. – ISSN 1213-0249. – Roč. 15, č. 4 (2008), s. 4-5.

MOJŽIŠOVÁ, Michaela
Krútňava v krútňave cenzúry / Michaela Mojžišová.
In: Mosty (na východ) : vysokoškolská učebnica pre študentov Divadelnej fakulty VŠMU / Zdenka Pašuthová et al. – Bratislava : Vysoká škola múzických umení, 2018. – S. 73-86. – ISBN 978-80-8195-032-2.

na-
Nová slovenská opera : pred premiérou Suchoňovej opery „Krútňava“ / na-.
In: Práca. – ISSN 0231-6277. – Roč. 4 (8. 12. 1949).

NOVÁČEK, Zdenko
Polstoročie v chráme múzy. Od Pikovej po Krútňavu : úvahy nad jubilujúcou operou SND / Zdenko Nováček.
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 15 (9. 3. 1970).

Premiéra Suchoňovej opery Krútňava.
In: Pravda. – ISSN 0231-6528. – Roč. 30 (9. 12. 1949).

Pri príležitosti štyridsiateho výročia...
In: Listy SND : propagačný dvojmesačník. – (1989-1990), č. 3-4, s. 2.

SMOLÍK, Pavol
Krútňava – vznik a osudy diela / Pavol Smolík.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 40, č. 8 (2008), s. 12-13.

SUCHOŇ, Egen
Denník z notovej osnovy : komentovaný denník profesora Eugena Suchoňa : doteraz nepublikovaný výber zo súkromnej zbierky listov, poznámok, zápiskov... / Eugen Suchoň, Danica Štilichová, Peter Štilicha. – Bratislava : Perfekt, 2012. – ISBN 978-80-8046-574-2.

ZAGAR, Peter
Krútňava včera a dnes / Peter Zagar.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 40, č. 8 (2008), s. 9-15.