Popis
Anton Vaculík (Tartaglia), ďalší členovia obsadenia (chór), Ján Kožuch (Deramo)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubomír Piktor, Štefan Píšsa, Mária Šmíhlová, Soňa Dušová, Marta Nováková, Ján Šávolt (chór), Ján Kožuch (Deramo), Anton Vaculík (Tartaglia)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marta Sadecká (Angela), Ján Kožuch (Deramo)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľubomír Piktor, Štefan Píšsa, Mária Šmíhlová, Soňa Dušová, Marta Nováková, Ján Šávolt (chór), Ján Kožuch (Deramo), Anton Vaculík (Tartaglia), Marta Sadecká (Angela)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marta Sadecká (Angela), Ján Kožuch (Deramo
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Kožuch (Deramo), Marta Sadecká (Angela)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Bábky Jozefa Cillera použité v inscenácii
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Anton Vaculík (Tartaglia)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Bábky Jozefa Cillera použité v inscenácii
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Šmíhlová, Ľubomír Piktor, Štefan Píšsa (chór), Ján Kožuch (Deramo), Marta Sadecká (Angela), Marta Nováková, Ján Šávolt, Soňa Dušová (chór), Anton Vaculík (Tartaglia)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
 Ján Kožuch (Deramo), Marta Sadecká (Angela)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Anton Vaculík (Tartaglia), herci súboru Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici (chór), Marta Sadecká (Angela), Ján Kožuch (Deramo)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Mária Šmíhlová, Ľubomír Piktor, Štefan Píšsa (chór), Ján Kožuch (Deramo), Marta Sadecká (Angela), Marta Nováková, Ján Šávolt, Soňa Dušová (chór), Anton Vaculík (Tartaglia)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Anton Vaculík (Tartaglia),Soňa Dušová, Ľubomír Piktor, Ján Šávolt, Mária Šmíhlová, Štefan Píšša, Marta Nováková, Karol Zaremba (chór), Marta Sadecká (Angela)
Foto
Oľga Bleyová
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava