HLEDÍKOVÁ, Ida
Bábkové divadlo 1971 – 2000 / Ida Hledíková.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 881, 901. – ISBN 978-80-8190-066-2.