Oľga Šalagová (Anna), Marián Labuda (Cresus)
Popis
Oľga Šalagová (Anna), Marián Labuda (Cresus)
Foto
Elena Bobeková
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Peter Jerguš (Parmeno), Ida Rapaičová (Syrus), Oľga Šalagová (Anna), Marián Labuda (Cresus)
Popis
Peter Jerguš (Parmeno), Ida Rapaičová (Syrus), Oľga Šalagová (Anna), Marián Labuda (Cresus)
Foto
Elena Bobeková
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava