(n)
VŠMU úspešné v Taliansku : zájazd do Verony s Kyrmezerom / (n).
In: Večerník. – ISSN 1335-163X. – Roč. 11, č. 206 (1. 9. 1966), s. 3.

HUDÁK, Štefan
Bolo – nebolo... : 60. roky v divadle / Štefan Hudák.
In: Divadelné noviny. – ISSN 1335-731X. – Roč. 1, č. 4 (2001), s. 16-18.

RUPPELDT, Miloš
Vyhrali to umením / Miloš Ruppeldt.
In: Kultúrny život. – ISSN 1338-015X. – Roč. 20, č. 22 (1965), s. 2.