v strede Jana Pilzová, Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová
Popis
v strede Jana Pilzová, Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová, Miroslava Haľková, Jana Pilzová
Popis
Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová, Miroslava Haľková, Jana Pilzová
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Adriana Kudláčová, Jana Pilzová, Miroslava Haľková, Gabriela Dolná, Mária Ficeriová, Ľudmila Dutková
Popis
Adriana Kudláčová, Jana Pilzová, Miroslava Haľková, Gabriela Dolná, Mária Ficeriová, Ľudmila Dutková
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová, Jana Pilzová
Popis
Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová, Jana Pilzová
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ľudmila Dutková, Miroslava Haľková, Zuzana Kušíková, Jana Pilzová, Gabriela Dolná
Popis
Ľudmila Dutková, Miroslava Haľková, Zuzana Kušíková, Jana Pilzová, Gabriela Dolná
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
vpravo Gabriela Dolná
Popis
vpravo Gabriela Dolná
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Adriana Kudláčová, Mária Ficeriová, Ľudmila Dutková, Miroslava Haľková
Popis
Adriana Kudláčová, Mária Ficeriová, Ľudmila Dutková, Miroslava Haľková
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Kušíková, Jana Pilzová
Popis
Zuzana Kušíková, Jana Pilzová
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Gabriela Dolná
Popis
v popredí Gabriela Dolná
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jana Pilzová, Anna Gürtlerová, Adriana Kudláčová
Popis
Jana Pilzová, Anna Gürtlerová, Adriana Kudláčová
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava