Popis
v strede Jana Pilzová, Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová, Miroslava Haľková, Jana Pilzová
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Adriana Kudláčová, Jana Pilzová, Miroslava Haľková, Gabriela Dolná, Mária Ficeriová, Ľudmila Dutková
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Zuzana Kušíková, Mária Ficeriová, Jana Pilzová
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ľudmila Dutková, Miroslava Haľková, Zuzana Kušíková, Jana Pilzová, Gabriela Dolná
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
vpravo Gabriela Dolná
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Adriana Kudláčová, Mária Ficeriová, Ľudmila Dutková, Miroslava Haľková
Foto
Antonín Žižka
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Zuzana Kušíková, Jana Pilzová
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
v popredí Gabriela Dolná
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Jana Pilzová, Anna Gürtlerová, Adriana Kudláčová
Foto
Ľubor Marko
Archív
archív Divadla Jonáša Záborského, Prešov
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava