záber z inscenácie – Variácia I.
Popis
záber z inscenácie – Variácia I.
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie – Variácia I.
Popis
záber z inscenácie – Variácia I.
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie – Variácia I.
Popis
záber z inscenácie – Variácia I.
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Vaculík (Tomáš), Soňa Dušová (Morena)
Popis
Anton Vaculík (Tomáš), Soňa Dušová (Morena)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Soňa Dušová (Morena), Oľga Hoffmannová (Matka)
Popis
Soňa Dušová (Morena), Oľga Hoffmannová (Matka)
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Vaculík (mužský chór), Tibor Saktor (mužský chór), Karol Zaremba (mužský chór), Štefan Šmihla (mužský chór), Soňa Dušová (ženský chór), Oľga Hoffmannová (Matka), Anna Kútiková (ženský chór), Marta Nováková (ženský chór), Štefan Píšša (mužský chór), Ján Šávolt (mužský chór)
Popis
Anton Vaculík (mužský chór), Tibor Saktor (mužský chór), Karol Zaremba (mužský chór), Štefan Šmihla (mužský chór), Soňa Dušová (ženský chór), Oľga Hoffmannová (Matka), Anna Kútiková (ženský chór), Marta Nováková (ženský chór), Štefan Píšša (mužský chór), Ján Šávolt (mužský chór)
Foto
Karel Hejcman
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Zaremba (Jozef), Soňa Dušová (Morena), Oľga Hoffmannová (Matka)
Popis
Karol Zaremba (Jozef), Soňa Dušová (Morena), Oľga Hoffmannová (Matka)
Foto
Karel Hejcman
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Štefan Šmihla (Jánošík)
Popis
Štefan Šmihla (Jánošík)
Foto
Karel Hejcman
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie – Variácia III.
Popis
záber z inscenácie – Variácia III.
Foto
Ján Kozelnický
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie – Variácia III.
Popis
záber z inscenácie – Variácia III.
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Vaculík (Tomáš)
Popis
Anton Vaculík (Tomáš)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie – Variácia III.
Popis
záber z inscenácie – Variácia III.
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Hoffmannová (Matka)
Popis
Oľga Hoffmannová (Matka)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Tibor Saktor (mužský chór), Oľga Hoffmannová (Matka), Anna Kútiková (ženský chór), Štefan Šmihla (Jánošík), Karol Zaremba (mužský chór)
Popis
Tibor Saktor (mužský chór), Oľga Hoffmannová (Matka), Anna Kútiková (ženský chór), Štefan Šmihla (Jánošík), Karol Zaremba (mužský chór)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Štefan Šmihla (Jánošík), Oľga Hoffmannová (Matka)
Popis
Štefan Šmihla (Jánošík), Oľga Hoffmannová (Matka)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Hoffmannová (Matka), Štefan Šmihla (Jánošík)
Popis
Oľga Hoffmannová (Matka), Štefan Šmihla (Jánošík)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Štefan Píšša (mužský chór), Štefan Šmihla (Jánošík), Tibor Saktor (mužský chór)
Popis
Štefan Píšša (mužský chór), Štefan Šmihla (Jánošík), Tibor Saktor (mužský chór)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marta Nováková (ženský chór), Štefan Šmihla (mužský chór), Anna Kútiková (ženský chór)
Popis
Marta Nováková (ženský chór), Štefan Šmihla (mužský chór), Anna Kútiková (ženský chór)
Foto
Tibor Huszár
Archív
archív Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava