INŠTITORISOVÁ, Dagmar
Dramatická tvorba pre divadlo, rozhlas, film a televíziu / Dagmar Inštitorisová.
In: Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozef Mokoš) / Dagmar Inštitorisová. – Bratislava : Slovenské centrum UNIMA ; VŠMU, 2016. – S. 22. – ISBN 978-80-972485-8-1.

JURČO, Milan
Básnik v dráme a v divadle / Milan Jurčo.
In: Hry ako hry / Jozef Mokoš. – Bratislava : Osveta, s. 225.

JURČO, Milan
Posunutý vývin – prudké dozrievanie : sedemdesiate roky KBD v Banskej Bystrici) / Milan Jurčo.
In: Pohľady a výhľady : slovenské profesionálne bábkové divadlo 1950 – 1996 : zborník príspevkov z konferencie Vývinové etapy a kontexty slovenského bábkového divadla 11. 12. 1996 v Bratislave / eds. Vladimír Predmerský, Ladislav Lajcha. – Bratislava : Národné divadelné centrum, 1997. – S. 156-157. – ISBN 80-85455-41-2.