Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Jozef Vavro
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin)
Popis
Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov), Ondrej Jariabek (Šabeľskij)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov), Ondrej Jariabek (Šabeľskij)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Ján Herec
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov), Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna), Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij)
Popis
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna), Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v strede Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Popis
v strede Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
v popredí Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev), Frída Bachletová (Avdoťja Nazarovna), Hana Sarvašová (Marfa Jegorovna Babakinová), Mária Bancíková (Zinaida Savišna)
Popis
v popredí Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev), Frída Bachletová (Avdoťja Nazarovna), Hana Sarvašová (Marfa Jegorovna Babakinová), Mária Bancíková (Zinaida Savišna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Jozef Šimonovič (Jegoruška), František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Anton Betiak (Druhý hosť), herečka neidentifikovaná
Popis
Jozef Šimonovič (Jegoruška), František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Anton Betiak (Druhý hosť), herečka neidentifikovaná
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Popis
Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Popis
Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Foto
Miloň Novotný
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Popis
Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev), František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij)
Popis
Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev), František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev), František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij)
Popis
Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev), František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin), Ondrej Jariabek (Matvej Semionovič Šabeľskij)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych)
Popis
František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin)
Popis
František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Viliam Záborský (Michail Michajlovič Borkin)
Foto
Karol Kállay
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Foto
Miloň Novotný
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov)
Popis
Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Eva Poláková (Saša), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna), Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Popis
Mária Kráľovičová (Anna Petrovna)
Foto
Miloň Novotný
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov)
Popis
František Dibarbora (Dimitrij Nikitič Kosych), Anton Mrvečka (Jevgenij Konstantinovič Ľvov)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Martin Gregor (Pavel Kirillyč Lebedev)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Popis
Karol Machata (Nikolaj Alexejevič Ivanov), Eva Poláková (Saša)
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záverečná scéna inscenácie
Popis
záverečná scéna inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záverečná scéna inscenácie
Popis
záverečná scéna inscenácie
Foto
Gejza Podhorský
Archív
archív Slovenského národného divadla, Bratislava
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava