Sovietska kritika o inscenácii

Popis
V roku 1961 podniklo SND zájazd do Sovietskeho zväzu, kde postupne navštívilo Charkov, Kyjev a Moskvu. Konkrétne na zájazde predstavili štyri inscenácie – Čechovovho Ivanova, Čapkovu Bielu nemec, Arbuzovovu Príhodu na brehu rieky (všetky tri v réžii Jozefa Budského) a Karvašovu Polnočnú omšu (v réžii Tibora Rakovského). O zájazde hojne informovali nielen domáce periodiká, ale o slovenských hostí a ich divadelné činy prejavovali záujem aj sovietski divadelníci a kritici. Vďaka tomu sa zo zájazdu zachovala bohatá kritická reflexia a cenné poznámky k jednotlivým inscenáciám.
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2
Strana č. 3
Strana č. 4
Strana č. 5
Strana č. 6
Strana č. 7
Strana č. 8
Strana č. 9
Strana č. 10
Strana č. 11
Strana č. 12
Strana č. 13