Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Juraj Hrčka (Básnik)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ivan Vojtek (Advokát), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Vladimír Bartoň (Don Juan), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Marcel Ochránek (Správca karantény)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marek Majeský (Dôstojník), Eva Večerová (Matka)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ivan Vojtek (Advokát), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber z inscenácie
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Erik Peťovský (Šepkár), Stanislav Pitoňák (Chórista), Igor Šebesta (On), Eva Večerová (Speváčka), Ivana Kuxová (Baletka), Jana Valocká (Lina), Vladimír Bartoň (Don Juan)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Adela Gáborová (Vrátnička)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Marek Majeský (Dôstojník)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Greššo (Dekan filozofie), Marcel Ochránek (Rektor univerzity), Dušan Lenci (Dekan teológie)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marcel Ochránek (Správca karantény), Daniela Kuffelová (Agnes), Adela Gáborová (Matka Edity), Jana Valocká (Edit), Juraj Hrčka (Básnik)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Juraj Hrčka (Básnik)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)  
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Greššo (Učiteľ), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Igor Šebesta (Chórista), Jana Valocká (Lina), Anton Živčic (Lepič plagátov)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Marek Majeský (Dôstojník)  
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Vladimír Bartoň (Don Juan)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Ján Greššo (Učiteľ), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Vladimír Bartoň (Don Juan), Erik Peťovský (Šepkár), Jana Valocká (Lina)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava