Daniela Kuffelová (Agnes), Juraj Hrčka (Básnik)
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Juraj Hrčka (Básnik)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Vojtek (Advokát), Daniela Kuffelová (Agnes)
Popis
Ivan Vojtek (Advokát), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Vladimír Bartoň (Don Juan), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Marcel Ochránek (Správca karantény)
Popis
Vladimír Bartoň (Don Juan), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Marcel Ochránek (Správca karantény)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marek Majeský (Dôstojník), Eva Večerová (Matka)
Popis
Marek Majeský (Dôstojník), Eva Večerová (Matka)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ivan Vojtek (Advokát), Daniela Kuffelová (Agnes)
Popis
Ivan Vojtek (Advokát), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber z inscenácie
Popis
záber z inscenácie
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes)
Popis
Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Erik Peťovský (Šepkár), Stanislav Pitoňák (Chórista), Igor Šebesta (On), Eva Večerová (Speváčka), Ivana Kuxová (Baletka), Jana Valocká (Lina), Vladimír Bartoň (Don Juan)
Popis
Erik Peťovský (Šepkár), Stanislav Pitoňák (Chórista), Igor Šebesta (On), Eva Večerová (Speváčka), Ivana Kuxová (Baletka), Jana Valocká (Lina), Vladimír Bartoň (Don Juan)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Adela Gáborová (Vrátnička)
Popis
Adela Gáborová (Vrátnička)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Agnes), Marek Majeský (Dôstojník)
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Marek Majeský (Dôstojník)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Greššo (Dekan filozofie), Marcel Ochránek (Rektor univerzity), Dušan Lenci (Dekan teológie)
Popis
Ján Greššo (Dekan filozofie), Marcel Ochránek (Rektor univerzity), Dušan Lenci (Dekan teológie)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marcel Ochránek (Správca karantény), Daniela Kuffelová (Agnes), Adela Gáborová (Matka Edity), Jana Valocká (Edit), Juraj Hrčka (Básnik)
Popis
Marcel Ochránek (Správca karantény), Daniela Kuffelová (Agnes), Adela Gáborová (Matka Edity), Jana Valocká (Edit), Juraj Hrčka (Básnik)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Agnes), Juraj Hrčka (Básnik)
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Juraj Hrčka (Básnik)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)  
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)  
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Greššo (Učiteľ), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Igor Šebesta (Chórista), Jana Valocká (Lina), Anton Živčic (Lepič plagátov)
Popis
Ján Greššo (Učiteľ), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Igor Šebesta (Chórista), Jana Valocká (Lina), Anton Živčic (Lepič plagátov)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Agnes), Marek Majeský (Dôstojník)  
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Marek Majeský (Dôstojník)  
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes)
Popis
Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Agnes), Vladimír Bartoň (Don Juan)
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Vladimír Bartoň (Don Juan)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)
Popis
Daniela Kuffelová (Agnes), Ivan Vojtek (Advokát)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Ján Greššo (Učiteľ), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Vladimír Bartoň (Don Juan), Erik Peťovský (Šepkár), Jana Valocká (Lina)
Popis
Ján Greššo (Učiteľ), Marek Majeský (Dôstojník), Daniela Kuffelová (Agnes), Vladimír Bartoň (Don Juan), Erik Peťovský (Šepkár), Jana Valocká (Lina)
Foto
© Ctibor Bachratý
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava