(rh)
Tančírna získala tři Dosky / (rh).
In: Právo. – ISSN 1211-2119. – Roč. 11, č. 232 (5. 10. 2001), s. 17.

BALLAY, Miroslav
Jarná divadelná škola / Miroslav Ballay.
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 34, č. 4 (2002), s. 33.

KRÉNOVÁ, Ľubica
Činohra 1989 – 2000 / Ľubica Krénová.
In: Dejiny slovenského divadla 2. – Bratislava : Divadelný ústav, 2020. – S. 242. – ISBN 978-80-8190-066-2.

SITA
Začína sa prehliadka najúspešnejších inscenácií / (SITA).
In: Sme. – ISSN 1335-440X. – Roč. 10, č. 110 (14. 5. 2002), s. 24.

ŠVOLÍK, Jozef
Festival ako laboratórium nápadov : Divadelná Nitra 2001 ponúkla nielen žánrovú pestrosť, ale aj zdrvujúci obraz dnešného sveta / Jozef Švolík.
In: Pravda. – ISSN 1335-4051. – Roč. 11, č. 230 (6. 10. 2001)), s. 14.

UHEREK, Daniel
Otváranie myslí, zatváranie predsudkov : návrat do temnoty ako najproduktívnejší divadelný trend / Daniel Uherek.
In: Slovo : politicko-spoločenský týždenník. – ISSN 1335-468X. – Roč. 3, č. 43 (2001), s. 12.

Výsledky DOSKY 2001.
In: Javisko. – ISSN 0323-2883. – Roč. 33, č. 10 (2001), s. 2.

ŽILKOVÁ, Marta
Premiéra Strindbergovej Hry snov v Nitre / Marta Žilková.
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 11 (13. 12. 2000).

ŽUFFA, Radovan
Prehliadka nitrianskych inscenácií ocenených Doskami / Radovan Žuffa.
In: Národná obroda. – ISSN 1335-4671. – Roč. 13, č. 111 (15. 5. 2002), s. 14.