Žofia Martišová (Bernarda Alba), Adela Gáborová (Slúžka)
Popis
Žofia Martišová (Bernarda Alba), Adela Gáborová (Slúžka)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Helena Húsková (Magdalena), Nora Kuželová (Angustias)
Popis
Helena Húsková (Magdalena), Nora Kuželová (Angustias)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio)
Popis
Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio)
Popis
Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio)
Foto
Jozef Kubiček
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Matejková (Martirio), Zuzana Jezerská (Amelia)
Popis
Eva Matejková (Martirio), Zuzana Jezerská (Amelia)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio), Zuzana Jezerská (Amelia)
Popis
Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio), Zuzana Jezerská (Amelia)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Helena Húsková (Magdalena), Adela Gáborová (Slúžka), Zuzana Jezerská (Amelia)
Popis
Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Helena Húsková (Magdalena), Adela Gáborová (Slúžka), Zuzana Jezerská (Amelia)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Adela Gáborová (Slúžka), Helena Húsková (Magdalena)
Popis
Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Adela Gáborová (Slúžka), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anna Maľová (Adela), Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba)
Popis
Anna Maľová (Adela), Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Anna Maľová (Adela), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias)
Popis
Anna Maľová (Adela), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Žofia Martišová (Bernarda Alba), Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias)
Popis
Žofia Martišová (Bernarda Alba), Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias)
Foto
Jozef Kubiček
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Helena Húsková (Magdalena)
Popis
Helena Húsková (Magdalena)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Adela Gáborová (Slúžka), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Anna Maľová (Adela)
Popis
Adela Gáborová (Slúžka), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Anna Maľová (Adela)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Matejková (Martirio), Anna Maľová (Adela), Nora Kuželová (Angustias), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Popis
Eva Matejková (Martirio), Anna Maľová (Adela), Nora Kuželová (Angustias), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias), Anna Maľová (Adela), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Popis
Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias), Anna Maľová (Adela), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Eva Matejková (Martirio), Adela Gáborová (Slúžka), Nora Kuželová (Angustias), Anna Maľová (Adela), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Popis
Eva Matejková (Martirio), Adela Gáborová (Slúžka), Nora Kuželová (Angustias), Anna Maľová (Adela), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Oľga Hudecová (María Josefa)
Popis
Oľga Hudecová (María Josefa)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
záber scény
Popis
záber scény
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava