Popis
Žofia Martišová (Bernarda Alba), Adela Gáborová (Slúžka)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Helena Húsková (Magdalena), Nora Kuželová (Angustias)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio)
Foto
Jozef Kubiček
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Matejková (Martirio), Zuzana Jezerská (Amelia)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Helena Húsková (Magdalena), Eva Matejková (Martirio), Zuzana Jezerská (Amelia)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Helena Húsková (Magdalena), Adela Gáborová (Slúžka), Zuzana Jezerská (Amelia)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Adela Gáborová (Slúžka), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Anna Maľová (Adela), Nora Kuželová (Angustias), Žofia Martišová (Bernarda Alba)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Anna Maľová (Adela), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Žofia Martišová (Bernarda Alba), Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias)
Foto
Jozef Kubiček
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Helena Húsková (Magdalena)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Adela Gáborová (Slúžka), Žofia Martišová (Bernarda Alba), Anna Maľová (Adela)
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Matejková (Martirio), Anna Maľová (Adela), Nora Kuželová (Angustias), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Matejková (Martirio), Nora Kuželová (Angustias), Anna Maľová (Adela), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Eva Matejková (Martirio), Adela Gáborová (Slúžka), Nora Kuželová (Angustias), Anna Maľová (Adela), Zuzana Jezerská (Amelia), Helena Húsková (Magdalena)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
Oľga Hudecová (María Josefa)
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava

Popis
záber scény
Foto
Pavol Dřízhal
Archív
archív Divadla Andreja Bagara v Nitre
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava