Bulletin k inscenácii

Popis
Inscenácia Dom Bernardy Alby, ktorú realizoval kubánsky inscenačný tím v Slovenskom národnom divadle, mala plánovanú premiéru spolu s inscenáciami F. Chopina Chopiniana a J. Straussa Ples kadetov. Nakoniec bola priradená do trojvečera dodatočne a dočkala sa svojej slovenskej premiéry 22. mája a 8. júna 1981. Bulletin obsahuje informácie k všetkým trom inscenáciám.
Zdroj
Archív Divadelného ústavu, Bratislava
Súbory
Strana č. 1
Strana č. 2
Strana č. 3
Strana č. 4
Strana č. 5
Strana č. 6
Strana č. 7
Strana č. 8
Strana č. 9
Strana č. 10
Strana č. 11
Strana č. 12
Strana č. 13
Strana č. 14
Strana č. 15
Strana č. 16
Strana č. 17