ETB
Baletné premiéry v Košiciach a v Bratislave / ETB.
In: Hudobný život. – ISSN 1335-4140. – Roč. 13, č. 12 (22. 6. 1981), s. 5.